Kurs ZOOPSYCHOLOG

Kurs ZOOPSYCHOLOG 2021r.  

Pierwszy zjazd styczeń-luty 2021r. Czas trwania kursu około 3 miesiące
Więcej informacji tel. 601 088 200

Zapisy: joannakois@gazeta.pl
Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych według wzoru MEN w zakresie - zawód ZOOPSYCHOLOG. Nasz Ośrodek podlega pod Kuratorium Oświaty w Opolu.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Więcej informacji tel. 601 088 200  lub  joannakois@gazeta.pl

Jednym z elementów zaliczenia  kursu jest przygotowanie pełnego opisu behawioralnego przydzielonego psa.

Oferta kursu kierowana jest głównie do Treserów psów, Instruktorów szkolenia psów, do pracowników schronisk, pracowników hoteli dla zwierząt.
 
Miejsce odbywania się kursu: Ośrodek szkoleniowy Chata Leona w woj. Opolskim, powiat Opolski, gmina Namysłów.

W cenie kursu materiały szkoleniowe, obiady (posiłki mięsne lub bezmięsne, nie serwujemy diet specjalistycznych), wymagany zadatek, możliwość płatności w ratach. Podpowiadamy noclegi blisko miejsca odbywania się zajęć.

Kurs Zoopsycholog odbywa się tylko raz w roku.
 
Wpłaty dla kursu Zoopsycholog 2021r. :
Dla osób wpłacających zadatki do 30.11.2020r. kurs w cenie 4500zł.
Dla osób wpłacających zadatki od 01.12.2021r. kurs w cenie 4900zł.

O naszych wykładowcach można poczytać TUTAJ

Na kursie Zoopsycholog wymagamy znajomości zagadnień z kursu Treser psów

Program kursu Zoopsycholog:

 
Zawód zoopsycholog - omówienie
Sprawdzenie wiedzy kursantów
Wyrównanie programu
 
Przeprowadzanie rozmowy z właścicielem zwierzęcia
Ustalenie oczekiwań właściciela co do zachowania psa
Ustalenie potrzeb psa
Diagnoza problemów w relacji przewodnik - pies
Wyjaśnienie na podstawie uzyskanych informacji przyczyn trudności i problemów oraz wskazanie optymalnych rozwiązań
Wskazanie zachowań przewodnika pomocnych w rozwiązaniu problemu
Zalecenia do pracy nad eliminacją nieporządnych zachowań
 
Sposoby przekazywania wiedzy przewodnikom psów i kształtowania u nich umiejętności współpracy z psami
Metody kształtowania pożądanych zachowań u psów
Wizyta w domu przewodnika psa,
Obserwacja zachowania psa w jego środowisku oraz samego środowiska
Wybór i przedstawienie właścicielowi określonej terapii zachowań, którą powinien przeprowadzić, aby wyeliminować lub zredukować problem z zachowaniem zwierzęcia
Konsultowanie na bieżąco skutków i efektów terapii
 
Skuteczna praca z klientem
Ocenianie zagrożenia stwarzanego przez psa dla otoczenia
Udzielanie porad w zakresie prawidłowej socjalizacji i wychowania młodych zwierząt domowych
 
Praca indywidualna zoopsychologa
Samoorganizacja pracy
Indywidualne podejście do klienta
 
Ocena – wizyta w gabinecie czy w domu klienta
Określenie częstotliwości spotkań
łatwość nawiązywania relacji z klientem
Umiejętności mediacyjne
umiejętności doradcze
zdolność przekonywania i przekazywania wiedzy
motywowanie i wspieranie przewodnika w pracy
Etyka w pracy behawiorysty

Przykłady zaburzeń zachowania zwierząt:
Lęki
Fobie
Depresja
Nadaktywność
Nadwrażliwość
Agresja wobec człowieka, wobec innych psów lub innych zwierząt
Agresja bólowa
Samodzielne przeprowadzenie warsztatów behawioralnych (weekendowych)
Psychopatologia psów i kotów, klasyfikacja zaburzeń, terapie, przykłady
 
Terapia zaburzeń zachowania psów
Mowa ciała, sygnały
Metodyka szkolenia psów
Kłopoty psychologiczne
Rozwiązywanie problemów
Problemy pochodzenia środowiskowego – problemy nabyte
Problemy pochodzenie wewnętrznego – problemy wrodzone (dziedziczenie)
 
Terapia zaburzeń zachowania kotów
Udomowienie kotów
Naturalne organizacja socjalna 
Prawidłowe zachowanie się kotów 
Najczęstsze zaburzenia behawioralne
Sposoby modyfikacji środowiska w terapii zaburzeń zachowania się
Analiza przypadków
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas pracy z psami
Zasady zachowania dobrostanu psów w zakresie szkolenia psów i psów z ich przewodnikami
Indywidualne konsultacje z uczestnikami
 
Podstawy psychologii ogólnej
Samopoznanie
Moje emocje jak ich doświadczam i wyrażam
Budowanie relacji z klientem
Moje mocne i słabe strony
Przeniesienie, przeciwprzeniesienie i opór
 
Elementy treningu komunikacji społecznej
analiza zasobów
słuchanie i pseudosłuchanie
obserwacja
bariery komunikacyjne
style komunikacji - style osobowości
 
Asertywność
Podstawy asertywności
Asertywność w kontakcie z klientem
 
Dialog motywujący jako narzędzie do komunikacji i motywacji do zmiany zachowania
Aktywne słuchanie
Proces ukierunkowywania
Udzielanie informacji
Specyficzna reakcja na opór
Dowartościowania i odzwierciedlenia
 
Obserwacja relacji opiekun/właściciel - zwierzę
Odpowiedznie zadawanie pytań i słuchania oraz analizowania pozyskanych informacji
Dostosowanie się do kontaktów z różnymi typami ludzi
 
Weterynaria - wprowadzenie
Anatomia, fizjologia psów:
układ nerwowy
neurotransmitery
psychofizjologia psa
rozumienie anatomiczno -fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów
Diagnostyka
Przegląd chorób somatycznych, które mogą mieć wpływ na zachowanie psów
Różnicowania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – wywiad
uwzględnienie interakcji z innymi preparatami przyjmowanymi przez zwierzę będące w leczeniu
Diagnostyka laboratoryjna – zrozumienie wyników badań hematologicznych oraz biochemicznych
Badania dodatkowe: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
Choroby psychiczne
Farmakoterapia
rola farmakoterapii w leczeniu zaburzeń behawioralnych
neurotransmitery a zachowanie – zrozumienie zasad działania leków psychotropowych
ogólne zasady stosowania leków psychotropowych
przegląd leków najczęściej stosowanych w zaburzeniach zachowania psów (grupy leków, mechanizm działania, dawkowanie, wpływ na zachowanie i zdolność uczenia się, działania niepożądane)
farmakologiczne sposoby kontrolowania i modyfikowania wybranych problemów behawioralnych (agresja, lęki, fobie, stres, zachowania obsesyjno-kompulsywne, psychodermatozy, niepożądane zachowania seksualne)
Leczenie wspomagajace (ziołolecznictwo, homeopatia, masaż, ćwiczenia)
 
Udzielanie porad w przypadku adopcji zwierząt ze schronisk oraz organizacji prozwierzęcych
Pomoc przy wyborze zwierzęcia z uwzględnieniem potrzeb członków rodziny i warunków, w jakich miałoby przebywać zwierzę
Dobór zwierzęcia do rodziny
Ocena stanu psychicznego i osobowości zwierzęcia na podstawie obserwacji zachowań w różnych sytuacjach
Stosowanie prostych narzędzi diagnostycznych w trudnych sytuacjach związanych z zachowaniem zwierząt, określenie terapii
Opiniowanie zachowań zwierząt domowych w różnych sytuacjach
Ocena warunków i przygotowania właścicieli do utrzymania zwierzęcia
Propagowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt domowych
Ocena zachowania psów a wpływ środowiska schroniskowego
Dobre i złe adopcje
 
Regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt
Podstawy prawne interwencji w myśl obowiązujących przepisów prawa
Podstawy psychologii oraz sposoby omijania konfliktów podczas interwencji
Praca praktyczna w scenkach symulujących interwencje, opartych na profesjonalnych inscenizacjach policyjnych
 
 
Copyright ©2016 CHATA LEONA - CHATA LEONA, All Rights Reserved.