KURS TRESER PSÓW

Kurs TRESER PSÓW


Kurs Treser psów jesień 2020r.

Ropoczęcie 12.09.2020r.  Więcej informacji pod numerem tel. 601 088 200

Zgłoszenia  na  joannakois@gazeta.pl
 
Specjalizacja: eliminacja zachowań niepożądanych
(agresja, lęk, reaktywność emocjonalna, podstawowe posłuszeństwo)
Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych według wzoru MEN w zakresie - zawód TRESER PSÓW
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych załącznik 2)

Założeniem kursu jest wyszkolenie kadry instruktorów praktyków, skupiając się na praktyce  z psami trudnymi. Psy nad którymi będą pracować przyszli instruktorzy, to między innymi psy ze schroniska.  Zajęcia praktyczne (wzbogacone środowisko, socjalizacja, posłuszeństwo, zabawy z psem, tropienie).

Kurs jest o tyle nietypowy, że skupiać się będziemy nie tylko na posłuszeństwie u psa, a również na eliminowaniu niepożądanych zachowań.
 
Oferta kursu kierowana jest głównie do pracowników schronisk, pracowników hoteli, wolontariuszy a także  przyszłych instruktorów szkolenia psów.

Kurs obejmuje 160 godzin (60 godzin teorii i 100 godzin praktyki)

Miejsce odbywania się kursu: Ośrodek szkoleniowy Chata Leona w woj. Opolskim, powiat Opolski, gmina Namysłów, schronisko, place szkoleniowe min. w Opolu, Namysłowie, Kluczborku

W cenie kursu materiały szkoleniowe, obiady (posiłki mięsne lub bezmięsne, nie serwujemy diet specjalistycznych), wymagany zadatek, możliwość płatności w ratach.
Podpowiadamy noclegi blisko miejsca odbywania się zajęć.
 
Dla osób wpłacających zadatki do 31.07.2020r. kurs w cenie 4500zł.
Dla osób wpłacających zadatki od 01.08.2020r. kurs w cenie 4900zł.
 

O naszych wykładowcach można poczytać TUTAJ

PROGRAM KURSY TRESER PSÓW

Historia i udomowienie psa
Historia szkolenia psów 
Podstawowe potrzeby psów
Komunikacja psów, sygnały wysyłane przez psy
Zachowania psów podczas stresu
Pozytywne metody pracy z psami
Pozytywne bodźce wzmacniające  zachowanie
Rozwój psychiczny i wychowanie psa  (dlaczego tak ważna jest socjalizacja i jak dobrze przeprowadzona ułatwia potem życie z psem)

Prowadzenie kursów grupowych (kontrola nad grupą)
Sposoby przekazywania wiedzy przewodnikom psów i kształtowania u nich umiejętności współpracy z psami
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas szkolenia psów
Zasady zachowania dobrostanu psów w zakresie szkolenia psów i psów z ich przewodnikami

Bezpieczeństwo i higiena pracy w schronisku
Techniki bezpiecznego odłowu bezpańskich psów

Bezpieczny kontakt z psami w boksach
Praca nad zachowaniami psów w schroniskach
Indywidualne konsultacje z uczestnikami

Cechy psychiczne i użytkowe  (specyfika zachowania poszczególnych ras),
Ocenianie cech użytkowych psa
Udzielanie porad i prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o psach
Praca indywidualna z klientem
Praca indywidualna z psem agresywnym
Ocenianie zagrożenia stwarzanego przez psa dla otoczenia
Metody kształtowania pożądanych zachowań u psów
Przygotowywanie psów do wykonywania zadań specjalistycznych i sportowych
Przegląd sportów kynologicznych
Praca węchowa psa ( tropienie)
Szkolenie psa za pomocą klickera

Dobór psa do rodziny
Wprowadzanie psa do nowego domu  (do psa rezydenta)
 
Umowy adopcyjne – podstawy prawne, treść umowy
Ankiety przedadopcyjne – korzyści płynące z ich wykorzystywania, treść ankiety
Wizyty przed adopcyjne – cel i sposób ich przeprowadzania, wykorzystanie druków raportów
Wizyty po adopcyjne – cel i sposób ich przeprowadzania, wykorzystanie druków raportów
Dokumentacja psa – przyjęcie psa na stan, dokumentacja medyczna, dokumentacja po adopcyjna

Podstawy organizacji zajęć praktycznych
Zasady organizowania konkursów i egzaminów oceniających poziom uspołecznienia psów
Wykorzystywanie nowoczesnych środków technicznych w pracy własnej i nauczaniu (zasady podawania smakołyków i stosowania akcesoriów szkoleniowych w pracy treser)
Marketing, reklama i relacja z klientem
 
Handling, umiejętność prezentowania psa
Grooming, podstawy
Regulamin wystaw psów rasowych
Trening z psem wystawowym

Ustawa o ochronie zwierząt
Polskie prawo a bezdomne zwierzęta (leczenie, eutanazja, kastracja/sterylizacja)
Choroby zakaźne psów (patogeneza, objawy, leczenie ):
parwowiroza, nosówka, choroba Rubartha, koronawiroza, leptospiroza, kaszel kenelowi, wścieklizna (regulacje prawne)
Szczepienia ochronne psów
Pasożyty wewnętrzne (robaczyce)
Pasożyty zewnętrzne
Jak prawidłowo przeprowadzić kwarantannę?
Kwarantanna a socjalizacja psów
Choroby odzwierzęce (zoonozy)
Anatomia i fizjologia psa
Informacje fizjologiczne (temperatura, oddechy, tętno, wiek osiągnięcia dojrzałości płciowej i hodowlanej, ruja, okres ciąży, poród)
Podstawy analizy badań krwi i moczu u psów.
Zaburzenia mogące wpływać na behawioryzm psów
Zasady pierwszej pomocy (część praktyczna),
Transport rannego zwierzęcia (część praktyczna)
Predyspozycje rasowe do występowania chorób
Podstawy diagnostyki ortopedycznej u psów
Geriatria psów
 
Zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy
Bezpieczeństwo na miejscu wypadku i wzywanie pomocy
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Stany zagrożenia życia (zaburzenia przytomności, zadławienie, wstrząs, rany i krwotoki, złamania, skręcenia, zwichnięcia)
Pogryzienia przez psy (rodzaje ran, sposoby zaopatrywania, nowoczesne metody, profilaktyka p/zakażeniowa)
Zasady zgłaszania wypadku
 
Copyright ©2016 CHATA LEONA - CHATA LEONA, All Rights Reserved.