KURS TRESER PSÓW, ZOOPSYCHOLOG, BEHAWIORYSTA

Kurs zawodowy Treser, Zoopsycholog, Behawiorysta


Pierwszy taki kurs nadający tyle uprawnień

Treser psów, Trener psów, Zoopsycholog, Behawiorysta, Odławiacz zwierząt (hycel)

Rozpoczęcie kursu 4.09.2021r.
Zgłoszenia  na  joannakois@gazeta.pl
 
Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH według wzoru MEN w zakresie - zawód TRESER PSÓW i zawód ZOOPSYCHOLOG
oraz certyfikaty i dyplomy Centrum Kształcenia Zawodowego -TRENER PSÓW i BEHAWIORYSTA, ODŁAWIACZ ZWIERZĄT (hycel)

Nasz Ośrodek podlega pod Kuratorium Oświaty w Opolu.

Więcej informacji tel. 601 088 200 lub joannakois@gazeta.pl

Kurs kończy się egzaminem zawodowym. Jednym z elementów zaliczenia kursu jest również przygotowanie pełnego opisu behawioralnego przydzielonego psa.

Oferta kursu kierowana jest głównie do Treserów psów, Instruktorów szkolenia psów, do pracowników schronisk, pracowników hoteli dla zwierząt itp.

Miejsce odbywania się kursu: Ośrodek szkoleniowy Centrum Kształcenia Zawodowego Chata Leona w woj. Opolskim, powiat Opolski, gmina Namysłów.

W cenie kursu materiały szkoleniowe, obiady (posiłki mięsne lub bezmięsne, nie serwujemy diet specjalistycznych),
wymagany zadatek, możliwość płatności w ratach.
Podpowiadamy noclegi blisko miejsca odbywania się zajęć.

Wpłaty za kursy:

Kurs TRESER PSÓW, Trener psów (160 godzin)                  wpłaty zadatków do 31.07.2021r. kurs w cenie 4900zł.     wpłaty zadatków od 01.08.2021r. kurs w cenie 5500zł. Rozpoczęcie kursu 4.09.2021r.
Kurs ZOOPSYCHOLOG, Behawiorysta (80 godzin)        Udział w tym kursie (bez kursu Treser psów, Trener psów) w cenie 4500zł.                                                                   Rozpoczęcie kursu - zaraz po kursie Treser psów (listopad-grudzień 2021r.)
Kurs kompleksowo TRESER PSÓW, Trener psów, ZOOPSYCHOLOG, Behawiorysta, hycel (240 godzin)        wpłaty zadatków do 31.07.2021r. kurs w cenie 8500zł.      wpłaty zadatków od 01.08 do 3.09.2021r. kurs w cenie 8900zł.
Rozpoczęcie kursu 4.09.2021r.                                             UWAGA! Podana cena za ten kurs  kompleksowo obowiązuje dla osób, które zdeklarują udział na piśmie i wpłacą zadatki w podanych wyżej terminach.
Możliwość płatności w ratach (po wpłaceniu zadatku - terminy do ustalenia indywidualnie (w załączniku umowy).

O naszych wykładowcach można poczytać TUTAJ

 
PROGRAM KURSU TRESER PSÓW,
Trener psów

Historia i udomowienie psa
Historia szkolenia psów
Podstawowe potrzeby psów
Komunikacja psów, sygnały wysyłane przez psy
Zachowania psów podczas stresu
Pozytywne metody pracy z psami
Pozytywne bodźce wzmacniające zachowanie

Rozwój psychiczny i wychowanie psa
(dlaczego tak ważna jest socjalizacja i jak dobrze przeprowadzona ułatwia potem życie z psem)
Udzielanie porad w zakresie prawidłowej socjalizacji i wychowania młodych zwierząt domowych

Prowadzenie kursów grupowych (kontrola nad grupą)
Sposoby przekazywania wiedzy przewodnikom psów i kształtowania u nich umiejętności współpracy z psami

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas szkolenia psów
Zasady zachowania dobrostanu psów w zakresie szkolenia psów i psów z ich przewodnikami

Indywidualne konsultacje z uczestnikami 
Bezpieczeństwo i higiena pracy w schronisku
Techniki bezpiecznego odłowu bezpańskich psów
Bezpieczny kontakt z psami w boksach
Praca nad zachowaniami psów w schroniskach
Ocena zachowania psów a wpływ środowiska schroniskowego
Udzielanie porad w przypadku adopcji zwierząt ze schronisk oraz organizacji prozwierzęcych
Indywidualne konsultacje z uczestnikami

Cechy psychiczne i użytkowe (specyfika zachowania poszczególnych ras)
Ocenianie cech użytkowych psa

Udzielanie porad i prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o psach
Praca indywidualna z klientem
Praca indywidualna z psem agresywnym
Ocenianie zagrożenia stwarzanego przez psa dla otoczenia Metody kształtowania pożądanych zachowań u psów

Przygotowywanie psów do wykonywania zadań specjalistycznych i sportowych
Przegląd sportów kynologicznych
Praca węchowa psa ( tropienie)
Szkolenie psa za pomocą klickera

Dobór psa do rodziny
Wprowadzanie psa do nowego domu (do psa rezydenta) Umowy adopcyjne – podstawy prawne, treść umowy
Ankiety przedadopcyjne – korzyści płynące z ich wykorzystywania, treść ankiety
Wizyty przed adopcyjne – cel i sposób ich przeprowadzania, wykorzystanie druków raportów
Wizyty po adopcyjne – cel i sposób ich przeprowadzania, wykorzystanie druków raportów
Dokumentacja psa – przyjęcie psa na stan, dokumentacja medyczna, dokumentacja po adopcyjna
Ocena warunków i przygotowania właścicieli do utrzymania zwierzęcia 
Pomoc przy wyborze zwierzęcia z uwzględnieniem potrzeb członków rodziny i warunków, w jakich miałoby przebywać zwierzę 
Dobre i złe adopcje

Podstawy organizacji zajęć praktycznych
Samoorganizacja pracy
Zasady organizowania konkursów i egzaminów oceniających poziom uspołecznienia psów

Wykorzystywanie nowoczesnych środków technicznych w pracy własnej i nauczaniu (zasady podawania smakołyków i stosowania akcesoriów szkoleniowych w pracy treser) Marketing, reklama i relacja z klientem

Handling, umiejętność prezentowania psa
Grooming, podstawy
Regulamin wystaw psów rasowych
Trening z psem wystawowym

Ustawa o ochronie zwierząt

Weterynaria - wprowadzenie
Polskie prawo a bezdomne zwierzęta (leczenie, eutanazja, kastracja/sterylizacja)
Choroby zakaźne psów (patogeneza, objawy, leczenie ): parwowiroza, nosówka, choroba Rubartha, koronawiroza, leptospiroza, kaszel kenelowi, wścieklizna (regulacje prawne) Szczepienia ochronne psów
Pasożyty wewnętrzne (robaczyce)
Pasożyty zewnętrzne
Jak prawidłowo przeprowadzić kwarantannę?
Kwarantanna a socjalizacja psów
Choroby odzwierzęce (zoonozy)
Anatomia i fizjologia psa Informacje fizjologiczne (temperatura, oddechy, tętno, wiek osiągnięcia dojrzałości płciowej i hodowlanej, ruja, okres ciąży, poród)
Podstawy analizy badań krwi i moczu u psów.
Zaburzenia mogące wpływać na behawioryzm psów
Zasady pierwszej pomocy (część praktyczna),
Transport rannego zwierzęcia (część praktyczna)
Predyspozycje rasowe do występowania chorób
Podstawy diagnostyki ortopedycznej u psów
Geriatria psów

Regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt
Podstawy prawne interwencji w myśl obowiązujących przepisów prawa
Podstawy psychologii oraz sposoby omijania konfliktów podczas interwencji
Praca praktyczna w scenkach symulujących interwencje, opartych na profesjonalnych inscenizacjach policyjnych
Propagowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt domowych

Zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy
Bezpieczeństwo na miejscu wypadku i wzywanie pomocy Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Stany zagrożenia życia (zaburzenia przytomności, zadławienie, wstrząs, rany i krwotoki, złamania, skręcenia, zwichnięcia) Pogryzienia przez psy (rodzaje ran, sposoby zaopatrywania, nowoczesne metody, profilaktyka p/zakażeniowa)
Zasady zgłaszania wypadku
PROGRAM KURSU ZOOPSYCHOLOG
Behawiorysta

Zawód zoopsycholog - omówienie

Przeprowadzanie rozmowy z właścicielem zwierzęcia
Ustalenie oczekiwań właściciela co do zachowania psa Ustalenie potrzeb psa
Diagnoza problemów w relacji przewodnik - pies
Wyjaśnienie na podstawie uzyskanych informacji przyczyn trudności i problemów oraz wskazanie optymalnych rozwiązań Wskazanie zachowań przewodnika pomocnych w rozwiązaniu problemu
Zalecenia do pracy nad eliminacją nieporządnych zachowań

Sposoby przekazywania wiedzy przewodnikom psów i kształtowania u nich umiejętności współpracy z psami
Metody kształtowania pożądanych zachowań u psów
Wizyta w domu przewodnika psa
Obserwacja zachowania psa w jego środowisku oraz samego środowiska
Wybór i przedstawienie właścicielowi określonej terapii zachowań, którą powinien przeprowadzić, aby wyeliminować lub zredukować problem z zachowaniem zwierzęcia Konsultowanie na bieżąco skutków i efektów terapii

Skuteczna praca z klientem
Ocenianie zagrożenia stwarzanego przez psa dla otoczenia 
Praca indywidualna zoopsychologa 
Indywidualne podejście do klienta
Ocena – wizyta w gabinecie czy w domu klienta
Określenie częstotliwości spotkań łatwość nawiązywania relacji z klientem
Umiejętności mediacyjne umiejętności doradcze zdolność przekonywania i przekazywania wiedzy motywowanie i wspieranie przewodnika w pracy
Etyka w pracy behawiorysty
Przykłady zaburzeń zachowania zwierząt:
Lęki , Fobie , Depresja , Nadaktywność , Nadwrażliwość , Agresja wobec człowieka, wobec innych psów lub innych zwierząt, Agresja bólowa
Samodzielne przeprowadzenie warsztatów behawioralnych (weekendowych)
Psychopatologia psów i kotów, klasyfikacja zaburzeń, terapie, przykłady

Terapia zaburzeń zachowania psów
Mowa ciała, sygnały
Metodyka szkolenia psów
Kłopoty psychologiczne
Rozwiązywanie problemów
Problemy pochodzenia środowiskowego – problemy nabyte Problemy pochodzenie wewnętrznego – problemy wrodzone (dziedziczenie)

Terapia zaburzeń zachowania kotów
Udomowienie kotów
Naturalne organizacja socjalna
Prawidłowe zachowanie się kotów
Najczęstsze zaburzenia behawioralne
Sposoby modyfikacji środowiska w terapii zaburzeń zachowania się
Analiza przypadków  

Podstawy psychologii ogólnej
Samopoznanie
Moje emocje jak ich doświadczam i wyrażam
Budowanie relacji z klientem
Moje mocne i słabe strony
Przeniesienie, przeciwprzeniesienie i opór
Elementy treningu komunikacji społecznej analiza zasobów słuchanie i pseudosłuchanie obserwacja bariery komunikacyjne style komunikacji - style osobowości Asertywność
Podstawy asertywności
Asertywność w kontakcie z klientem
Dialog motywujący jako narzędzie do komunikacji i motywacji do zmiany zachowania
Aktywne słuchanie
Proces ukierunkowywania
Udzielanie informacji
Specyficzna reakcja na opór
Dowartościowania i odzwierciedlenia
Obserwacja relacji opiekun/właściciel - zwierzę
Odpowiedznie zadawanie pytań i słuchania oraz analizowania pozyskanych informacji
Dostosowanie się do kontaktów z różnymi typami ludzi

Weterynaria - wprowadzenie
Anatomia, fizjologia psów:
układ nerwowy
neurotransmitery
psychofizjologia psa
rozumienie anatomiczno -fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów
Diagnostyka
Przegląd chorób somatycznych, które mogą mieć wpływ na zachowanie psów
Różnicowania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – wywiad uwzględnienie interakcji z innymi preparatami przyjmowanymi przez zwierzę będące w leczeniu
Diagnostyka laboratoryjna – zrozumienie wyników badań hematologicznych oraz biochemicznych
Badania dodatkowe: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
Choroby psychiczne
Farmakoterapia rola farmakoterapii w leczeniu zaburzeń behawioralnych neurotransmitery a zachowanie – zrozumienie zasad działania leków psychotropowych ogólne zasady stosowania leków psychotropowych przegląd leków najczęściej stosowanych w zaburzeniach zachowania psów (grupy leków, mechanizm działania, dawkowanie, wpływ na zachowanie i zdolność uczenia się, działania niepożądane) farmakologiczne sposoby kontrolowania i modyfikowania wybranych problemów behawioralnych (agresja, lęki, fobie, stres, zachowania obsesyjno-kompulsywne, psychodermatozy, niepożądane zachowania seksualne)
Leczenie wspomagajace (ziołolecznictwo, homeopatia, masaż, ćwiczenia)

Ocena stanu psychicznego i osobowości zwierzęcia na podstawie obserwacji zachowań w różnych sytuacjach Stosowanie prostych narzędzi diagnostycznych w trudnych sytuacjach związanych z zachowaniem zwierząt, określenie terapii
Opiniowanie zachowań zwierząt domowych w różnych sytuacjach

      PROGRAM KURSU ODŁAWIACZ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (hycel)

      Sygnały wysyłane przez psy
      Stres u psów
      Zezwolenia na pracę jako hycel
      Odłów bezdomnych zwierząt
      Sprzęt jaki można używać do odłowu zwierząt
      Zabezpieczania odłowionych zwierząt
      Transport odłowionych zwierząt (wymogi, kontrole)
      Pierwsza pomoc dla zwierząt (wypadki, odłów zranionych zwierząt)